Mùa thứ tám và cũng là mùa cuối cùng của loạt phim truyền hình Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) được HBO phát sóng vào tháng bảy năm 2019. Không giống như sáu mùa đầu tiên – mỗi mùa có 10 tập và mùa thứ bảy có 7 tập, mùa 8 chỉ có 6 tập. Loạt phim có nội dung dựa trên bộ tiểu thuyết Song of Ice and Fire của nhà văn George R.R Martin, phỏng theo các chi tiết mà Martin đã tiết lộ cho nhà làm phim về hai bộ tiểu thuyết sắp tới, The Winds of Winter  A Dream of Spring.

Đánh Giá Phim

Tin Tức Phim

Phim liên quan