Được dịch từ tiếng AnhToy Story 4 là một bộ phim hài hoạt hình 3D về máy tính sắp tới của Mỹ được sản xuất bởi Pixar Animation Studios cho Walt Disney Pictures. Đây là phần thứ tư trong loạt Toy Story của Pixar, và phần tiếp theo của Toy Story 3

Phim liên quan